АРТ
ПРОЕКТ архитектурно студио

предлага професионални услуги, свързани с архитектурно проектиране и цялостно координиране на проекти на обществени (офис-сгради, банкови офиси, спортни зали, етажни паркинги и др), жилищни (многофамилни и индивидуални) и промишлени сгради, градоустройствено проектиране, реставрация и реконструкция, интериор и дизайн.
Извършваме предварителни (прединвестиционни) и обемно-устройствени проучвания; изработване на инвестиционни проекти; подготовка на тръжни книжа за избор на изпълнител на инвестиционни проекти; съдействие на възложителя при реализация на проекти; авторски надзор; експертни дейности и консултации; изготвяне на екзекутивна документация; участие в процедури за въвеждане на обекти в експлоатация


DEVELOPED NIT