АРТПРОЕКТ студио е основано през 2002 г. от арх. Милен Маринов като продължение на самостоятелната му проектантска практика.

Предлагаме проектантски услуги в следните сфери:
градоустройство, жилищни сгради, административни сгради, търговски и промишлени сгради, хотели, спортни и рекреативни сгради, интериор и ландшафтна архитектура.

Основни наши дейности са:
  • Прединвестиционни и предпроектни проучвания;
  • Проектиране и координиране на разработки по части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Геодезия, Технология, План за безопасност и здраве;
  • Консултации във всички етапи на инвестиционния процес;
  • Конструктивни експертизи и становища;
  • Съгласуване на проектна документация;
  • компютърна визуализация на интериор и екстериор;
  • Авторски и технически контрол.
Наши партньори са – строителни инженери, инженер-конструктори, електро, ВиК и ОВК инженери, технолози, скулптури, художници.

DEVELOPED NIT