В цялостната ни проектантска и изпълнителска дейност, работим с екип от парньори, които са специалисти в своята област, като – строителни инженери, инженер-конструктори, електро, ВиК и ОВК инженери, технолози, скулптури, художници.

НИТ - Нови Интернет Технологии ООД

Геомап ЕООД град Елена

Bramac - Покривът е покрив, когато е Брамак

DEVELOPED NIT