Камара на архитектите в България - www.kab.bg
Съюз на архитектите в България - www.bularch.org
Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - www.uacg.bg
Съюз на ландшафтните архитекти в България - www.ula-bg.org

Конкурс Сграда на годината - www.buildingoftheyear.bg
Конкурс Архитектурна идея - www.archidea.bg
VIZAR - европейски награди за българска архитектура - www.vizar.org

Българският строителен портал - www.stroitelstvo.bg
Портал за архитектура и строителство - www.citybuild.bg

Строителство градът - www.stroitelstvo.info
вестник АРХ & АРТ Борса - www.geocities.com/arh_art
1 към 1 в строителството - www.1kam1.com

Архитектурен софтуер - www.archicadbg.com

DEVELOPED NIT