Проекти » Обществени сгради » Сграда за настаняване на бежанци
last image | slideshow: start |
next image
bejan
„Преустройство на съществуваща сграда за сграда за настаняване на бежанци”, УПИ- I 570 , кв.45, гр.София, район Кремиковци. проект- 2014г. предстои реализация
bejan bejan
bejan bejan
bejan bejan
Version 2.2.0, BUILD 20070222

DEVELOPED NIT