Проекти » Обществени сгради » Въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на НГПИ”Тревненска школа”
last image | slideshow: start |
next image
trqvna
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на НГПИ”Тревненска школа”, пи с идент.73403.501.466, гр.Трявна, Община Трявна проект- 2012г. реализация -2014г.
trqvna trqvna
trqvna trqvna
trqvna
Version 2.2.0, BUILD 20070222

DEVELOPED NIT