Проекти » Жилищни сгради » Сгради на улица „Иван Вазов”№23 и №25
last image | slideshow: start |
mitropoliq
„Преустройство и надстройка на съществуващи Сгради на улица „Иван Вазов”№23  и №25”, кв.310, гр.Велико Търново
проект- 2013г.  реализация –предстои.

mitropoliq mitropoliq
mitropoliq mitropoliq
Version 2.2.0, BUILD 20070222

DEVELOPED NIT