Реализации » Интериор » Дневен център за деца с ментални увреждания, гр. Елена
last image | slideshow: start |
interior

Дневен център за деца с ментални увреждания, гр. Елена.
Реконструкция на сграда, проект 2005г.
Реализация 2006 - 2007 г. ЗП- 145,40 м2 РЗП- 610 м2
Проекта е реализиран по програма PHARE на ЕС и МТСП и община Елена.

interior interior
interior
Version 2.2.0, BUILD 20070222

DEVELOPED NIT