Реализации » Жилищни сгради » Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи
| slideshow: start |
мм

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи
УПИ VIII, кв. 67, гр. Велико Търново, ул. "Цанко Церковски" №7
РЗП 1640м2 Проектиране 1999г. , Реализация 2000-2001г.

мм
Version 2.2.0, BUILD 20070222

DEVELOPED NIT