Реализации » Обществени сгради » Супермаркет Лиа
| slideshow: start |
ж

Магазин за хранителни и промишлени стоки
кв.356, упи VI, гр. Велико Търново
възложител "Любен Георгиев - ЛИА"
з. площ 162м2
Проектиране 2001г.  Реализация 2002г.

ж
Version 2.2.0, BUILD 20070222

DEVELOPED NIT