Реализации » Обществени сгради » Oбновление на храм "Св.40 мъченици" и експониране на манастира "Великата лавра" във Велико Търново
last image | slideshow: start |
next image
_ 3

Работният проект предвижда обемно изграждане на църковна трикорабна базилика с извисен централен кораб - скъсен късен тип с масивни засводявания  върху корабите.  За основа служи изграден теоретичен модел,  изследван по каноните на средновековните базиликални постройки по българските земи от X - XI век. Проекта не претендира възстановяване или възпроизвеждане образа на средновековната постройка,  а представлява самостоятелно решение за бъдещото съществуване на християнския храм съобразно новите изисквания  за функциониране.
Проекта за консервационно - реставрационните работи върху стенописите е изготвен от колектив на НИКР с ръководител проф. д-р Любен Прашков.

Подробности можете да видите от сайта на проекта: www.st40martyrs.org
_ 1 _ 2
_ 3 _ 4
_ 5 _ 6
Version 2.2.0, BUILD 20070222

DEVELOPED NIT