Реализации » Обществени сгради
 

Младежки център за насърчаване и популяризиране на екстремен туризъм :: zarkviste Младежки център за насърчаване и популяризиране на екстремен туризъм arrow
„Реконструкция на сграда за Младежки център за насърчаване и популяризиране на екстремен туризъм”, кв.3, упи-V, с.Църквище, Община Златица проект- 2012г. реализация -2014г.


 

Дом за страри хора с. Тодювци :: dom1-4 Дом за страри хора с. Тодювци arrow
Дом за стари хора с. Тодювци
общ. Елена
проект 2007г. реализация 2009г.


 

Детска градина :: gradina Детска градина arrow
Ремонт ЦДГ "Анна Брадел" град Елена
проект 2007г. реализация 2009г.


 

Дневен хоспис :: hospis Дневен хоспис arrow
Дневен хоспис
болница град Елена
проект 2008г. реализация 2009г.


 

Защитено жилище :: za6titendom Защитено жилище arrow
Защитено жилише
с. Илаков рът, община Елена
проект 2007г. реализация 2008г.


 

Супермаркет Лиа :: ж Супермаркет Лиа arrow

Магазин за хранителни и промишлени стоки
кв.356, упи VI, гр. Велико Търново
възложител "Любен Георгиев - ЛИА"
з. площ 162м2
Проектиране 2001г.  Реализация 2002г.


 

Районна пощенска станция :: straz Районна пощенска станция arrow

гр. Стражица пар.ІІ , кв. 73
Възложител : Български пощи ЕАД
Проект 2000 г. - реализация - 2001-2003 г.
РЗП - 285 м2
Проектирането е възложено след спечелен конкурс. 

Ремонт на църква Ремонт на църква "Св. Николай" arrow
Заснемане и проект за ремонт на църква "Св. Николай"
УПИ  ІX   51    кв.3,  ул. "Разпоповци", град Елена
Реализация - 2006 г.


 

Ремонт на общежитие град Елена :: OB6 Ремонт на общежитие град Елена arrow
Заснимане и проект за ремонт на общежитие за ученици
гр. Елена
Реализация - 2006 г.


 

Църква Църква "Св. Седмочисленици" arrow
Църква "Св. Седмочисленици"
НВУ "Васил Левски", град Велико Търново
Проект 2006 г. 
Строителство 2006 - 2007 г.


 
 

Oбновление на храм  Oбновление на храм "Св.40 мъченици" и експониране на манастира "Великата лавра" във Велико Търново arrow

Работният проект предвижда обемно изграждане на църковна трикорабна базилика с извисен централен кораб - скъсен късен тип с масивни засводявания  върху корабите.  За основа служи изграден теоретичен модел,  изследван по каноните на средновековните базиликални постройки по българските земи от X - XI век. Проекта не претендира възстановяване или възпроизвеждане образа на средновековната постройка,  а представлява самостоятелно решение за бъдещото съществуване на християнския храм съобразно новите изисквания  за функциониране.
Проекта за консервационно - реставрационните работи върху стенописите е изготвен от колектив на НИКР с ръководител проф. д-р Любен Прашков.

Подробности можете да видите от сайта на проекта: www.st40martyrs.org


 

Дневен център за деца с ментални увреждания гр. Елена :: Дневен детски център Дневен център за деца с ментални увреждания гр. Елена arrow

Дневен център за деца с ментални увреждания гр. Елена.
Реконструкция на сграда, проект 2005г. Реализация 2006 - 2007 г.
ЗП- 145,40 м2   РЗП- 610 м2
Проекта е реализиран по програма PHARE на ЕС и МТСП и община Елена.


 

парк хотел Дряново :: _ 7 парк хотел Дряново arrow

"Парк-хотел Дряново", град Дряново
Реконструкция и основен ремонт на "Парк-хотел Дряново" с ресторант, лоби бар, бизнес и SPA център.
град Дряново УПИ V кв. 80 ЗП- 720,65 м2 РЗП- 4000 м2
Проект - 2005 г.
Реализация -2006 г.
Version 2.2.0, BUILD 20070222

DEVELOPED NIT